Gréckokatolícka cirkev farnosť Sabinov filiálka Šar. Michaľany

Kalendár
Dnes je: Piatok
24. jún. 2016

Sviatok má:
dnes: Ján
zajtra: Tadeáš
pozajtra: Adriána
včera: Sidónia
Hlavné menu
MenuMaker produced NavBar
Biblia
Nový zákon
Nový zákon

Starý zákon
Starý zákon
Panoráma
Renesančný kaštieľ a Baroková kaplnka Povýšenia sv. Kríža v Šarišských Michaľanoch
Baroková kaplnka Povýšenia sv. Kríža v Šarišských Michaľanoch
Farnosť Sabinov
Grékatolíci WEB Sabinov
TV vysielania
Radio
Stanica:
Nie je voľba


<a href=''>Play Nie je voľba</a>

Hrať v samostatnom okne
Vitajte na na oficiálnej stránke
Gréckokat. cirkvi - farnosť Sabinov
filiálka Šar. Michaľany

Slava Isusu Christu ! – Slava vo viki!

Gréckokatolícka kaplnka Šar. Michaľany

Narodenie sv. Jána Krstiteľa

Na zamyslenie?Autor: Fedor - Piatok, 24.06. 2016 - 07:30:59 (3 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 19736 bajtov | Hodnotenie: 0)

Čím len bude tento chlapec?“  (Lk 1, 66)

Čo ťa najviac fascinuje na Jánovi Krstiteľovi? Jeho nekompromisná zanietenosť pre Pána? Jeho jasné a horlivé ohlasovanie? Jeho dar sebazaprenia či pokory, ktorú prežíval aj napriek svojej sláve?
A čo toto: Ján ešte pred narodením poskočil od radosti v lone svojej matky, keď pocítil prítomnosť Márie a Ježiša. Predstav si: nenarodené dieťa, ktoré o živote mimo lona nevie nič, odrazu po tichom Máriinom pozdrave naplní Duch Svätý a to vyvolá túto nečakanú reakciu.
Spomínaný pohyb dieťaťa nám pripomína Izákovu manželku Rebeku, ktorá tiež vo svojom lone pocítila nezvyčajnú reakciu dvojičiek. Rebeka sa pýtala Pána, čo sa deje, a Pán jej povedal, že sa v nej odohráva niečo duchovné a prorocké (Gn 25, 20 - 23). Aj kráľ Dávid tancoval pred archou zmluvy, keď ju prenášali na čestné miesto v Jeruzaleme. Tak veľmi miloval Boha (2 Sam 6, 14 - 15). Prorok Izaiáš napísal, že keď sa zjaví Pánova sláva, chromí budú skákať od radosti (Iz 35, 4 - 6).
Jánov pohyb v matkinom lone dokazuje, že v každom z nás je niečo, čo rozpozná blízkosť Boha, pričom nezáleží na tom, čo robíme alebo kým sme. Keď nás Boh utváral, jednoducho to do nás zakódoval, či už do dieťaťa v lone matky, akým bol Ján, do významného kráľa, akým bol Dávid, či do biedneho alebo postihnutého človeka, o akom píše Izaiáš. Je to skrátka v každom z nás a je to niečo, čo chce Duch Svätý oživiť. Chce, aby každý z nás dokázal rozpoznať Ježiša a radovať sa z jeho prítomnosti, aj keby prišiel nezvyčajným spôsobom, pokorne, ako to bolo v Jánovom prípade.
Uctime si teda v tento sviatočný deň Jána Krstiteľa za všetko, čo urobil pre Ježiša a pre nás. Ján je v doslovnom význame jedným z najväčších svätcov Cirkvi. Nikdy však nestrácaj zo zreteľa, že vzťah medzi Jánom a Ježišom nie je niečo, čo by si nemohol zažiť aj ty. Každý z nás totiž môže skákať od radosti, keď pripravujeme tento svet na príchod Krista Kráľa! 

Pane, chcem ťa vidieť. Príď, ukáž sa mi a naplň mi srdce radosťou!

(Zdroj: Redemptoristi-meditácie)
Program bohoslužieb 25. týždňa (20.06.- 26.06.2016)

Program bohoslužiebAutor: Fedor - Sobota, 18.06. 2016 - 16:42:38 (7 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 2093 bajtov | Hodnotenie: 0)

Deň
Hodina
Na úmysel
Sviatky - komentáre
Pondelok
17:30 ZBP pre Janu Hieromučeník Metod
o. Fedor
Utorok
17:30 +František s pan. (l rok) Mučeník Július Tarský
Sabinov
Streda
   ------    ------ Hieromučeník Eusebios 
Štvrtok
17:30 + Mária Mučenica Agripína
Sabinov
Piatok
voľnica
16:30 ZBP pre bohuznámu rodinu Narodenie sv. Jána Krstiteľa
Sabinov
Sobota
07:30 ZBP pre Jozefínu a spol. Mučenica Febrónia
o. Fedor
Nedeľa
08:30 ZBP preVladimíra a Marcelu(10. výročie sobáša 6. nedeľa po ZSD. hl. 5.
Prep. Dávid zo Solúna
Sabino
v
                  Týždenný úmysel sv. ruženca: za žiakov a študentov 
                   Pred sv. liturgiou sa modlíme Moleben k Srdcu Ježišovmu

Program bohoslužieb 24 týždňa (13.06.- 19.06.2016)

Program bohoslužiebAutor: Fedor - Nedeľa, 12.06. 2016 - 07:02:19 (6 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 1883 bajtov | Hodnotenie: 0)

Deň
Hodina
Na úmysel
Sviatky - komentáre
Pondelok
17:30 + Helena s panychídou Mučenica Alvilina
o. Fedor
Utorok
17:30 + Vendelín Prorok Elizeus
Sabinov
Streda
17:30 Úmysel Prorok Amos
 o. Fedor
Štvrtok
16:30 + Anton  Biskup Ticho Divotvorca
Sabinov
Piatok
17:30 Úmysel Mučeníci Manuel, Sabel a Izmael
o. Fedor
Sobota
07:30 Úmysel Mučeník Leontios
 o. Fedor
Nedeľa
08:30 ZBP rodinu Bačišinovú 5. nedeľa po ZSD, hl. 
Sv. apoštol Juda
 Sabinov
       Týždenný úmysel sv. ruženca: za novokňazov našej eparchie
        Pred sv. liturgiou sa modlíme Moleben k Srdcu Ježišovmu.

Ó, najsvätejšie Srdce Ježišovo

RozjímanieAutor: sklenar - Štvrtok, 02.06. 2016 - 10:41:39 (14 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 5443 bajtov | Hodnotenie: 0)

 

                              

Ó, najsvätejšie Srdce Ježišovo, zmiluj sa a spas teba zvelebujúcich

 Úcta k Božskému Ježišovmu Srdcu je oslavou Božej lásky. V Kristovom Srdci sa Boh najbližšie a najľudskejšie zjavuje ako Láska. Toto tajomstvo Božej lásky „je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy“ (1 Jn 4, 10). Už v Starom zákone čítame, ako Boh nesmierne miloval človeka a prejavoval mu svoju nekonečnú lásku, dobrotu a milosrdenstvo. „Lebo všetko, čo je, miluješ...“, čítame v Knihe Múdrosti (11, 24).Vrcholom tejto Božej lásky a milosrdenstva je skutočnosť, že Boh Otec nám poslal svojho jednorodeného Syna (porov. 1 Jn 4, 9), aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život (porov. Jn 3, 16). Teda nebeský Otec, ktorého „milosrdenstvo je večné“ (Ž 135, 1), dal nám to, čo mal najdrahšie: svojho jednorodeného Syna. A dal nám ho nie „pre spravodlivé skutky, ktoré sme vykonali, ale zo svojho milosrdenstva“ (Tít 3, 5). Boží Syn je odblesk nebeského Otca, preto sa v ňom odzrkadľujú všetky Božie vlastnosti - a teda aj Božia láska a milosrdenstvo. Svoju lásku k nám Boží Syn dokázal, keď za nás trpel a zomrel na kríži. On sám o tom povedal: „Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov.“ (Jn 15, 13). Práve v tejto obeti na kríži aj „my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám“. (1 Jn 4, 16). Táto spásna Božia láska sa stále vznáša nad horizontom ľudských dejín v znaku Srdca otvoreného vojakovou kopijou (Jn 19, 34). Ježišovo Božské Srdce bolo takto plné lásky k ľuďom, čo vidieť z jeho obeti na kríži. Preto sa stalo symbolom nekonečnej lásky k celému ľudskému pokoleniu. Keď teda uctievame jeho Srdce, obdivujeme jeho bezhraničnú lásku, ktorá sa prejavovala počas jeho pozemského života, keď požehnával deti, uzdravoval chorých, pomáhal biednym, miloval hriešnikov. Z kríža odpustil svojim vrahom. Teda cez toto Kristovo Srdce prichádza k nám vykupiteľská láska k hriešnemu pokoleniu. Kristovo Božské Srdce sa takto stalo symbolom Božej lásky. Nepozná rozdiely medzi ľuďmi, pretože volá: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu.“ (Mt 11, 28-29). Chcel tým povedať, že napriek všetkým životným bolestiam a trápeniam nájdeme uňho pokoj a odpočinok pre svoje duše. Keď sa Ježiš zjavil sv. Margite Alacoque, ukázal jej svoje srdce, z ktorého šľahali plamene lásky a povedal: „Hľa srdce, ktoré tak milovalo ľudí, že nič nešetrilo až do vyčerpania, aby im mohlo prejaviť svoju lásku...“ (Tretie zjavenie - jún 1675). Pre ctiteľov Božského Srdca sľubuje Spasiteľ veľa milostí. Tak to oznámil sv. Margite v roku 1686, kde hovoril o dvanástich prisľúbeniach, ktoré sú prejavom nekonečnej Božej lásky a milosrdenstva. Sv. František Saleský (1567-1622) často hovorieval: „Keby som vedel, že mám v srdci žilku, ktorá nepatrí Bohu, hneď by som ju vytrhol.“ Tento svätec dobre pochopil, že jeho srdce má celé patriť Bohu pre jeho dobrotu a lásku, ktorú má k nám tým, že nás povolal do života a spoločenstva s ním, a ktoré nám dokázal, keď nám poslal Vykupiteľa - svojho Syna. „

 

Súhlas s použitím čerpania z Hómilie  o. František DANČÁK

Upravil: Rudolf Sklenár


Slovo pre život

RozjímanieAutor: Fedor - Utorok, 24.05. 2016 - 09:34:02 (18 čitateľov)
(Zobraziť celý článok | 2580 bajtov | Hodnotenie: 0)

JK96.jpg

Ruský spisovateľ Lev Tolstoj napísal poviedku o starom obuvníkovi, ktorý sa volal Martin. Po smrti manželky a dieťaťa začal zúfať. S plačom sa pýtal svojho zbožného priateľa: „Pre koho mám teraz žiť?“ Priateľ odpovedal: „Pre Boha, Martin, pre Boha.“ „A ako môže niekto žiť pre Boha?“ spýtal sa Martin. „Kristus ti ukáže cestu,“ odpovedal priateľ. „Kúp si Evanjelium a čítaj. Nájdeš v ňom návod ako žiť pre Boha. V ňom je všetko vysvetlené.“
   
   Martin si ešte v ten istý deň kúpil Evanjelium a začal čítať. Čím viac čítal, tým jasnejšie chápal, čo Boh od neho chce a čo to znamená žiť pre Boha.
      Jedného dňa čítal Ježišove slová o láske k nepriateľom (Lk 6, 27-35). Táto evanjeliová náuka ním otriasla. Zvlášť Ježišov príkaz:
„Tomu, kto ťa udrie po líci, nadstav aj druhé. A tomu, kto ti berie plášť, neodopri ani šaty“ (Lk 6, 29). Keď si uvedomil ako málo sa jeho život zhodoval s touto náukou, rozplakal sa a začal prosiť: „Pane, zmiluj sa! Pane, pomôž mi!“
      Nezriedka sami vnímame, že poslušnosť Ježišovým slovám je pre nás príliš ťažká. Zdá sa nám, že je nemožné naplniť jeho náuku. Máme chuť rezignovať, „preskočiť“ tieto náročné slová. Skúsme však – podobne ako Martin z poviedky – obrátiť sa na Spasiteľa: „Pane, zmiluj sa! Pane, pomôž mi!“ Bez neho totiž nič nezmôžeme.


934 článkov (187 stránok, 5 článkov na stránku)
[ 1 | 2 | 3 ]
Prejsť na:

Počítadlo
Verejných návštev
stránok od 01.07.2010

[ Viac ]
Počet ONLINE
Spolu: 5
Ankety
Ako sa Vám pačí naša WEB stránka?

Slabá
Pekná
Veľni peknáVýsledky
Ďalšie ankety

Hlasov 238
Počasie
Predpoveď počasia : www.meteo.sk
Fáza mesiaca


SATELITY
   SHMÚ       EUMETSAT
   
Poštové schránky

TU môžeš zmeniť svoje HESLO, ak zadaš svoju E-mial adresu a STARÉ heslo!
Vyhľadaj na stránke


Pokročilé vyhľadávanie
KALKULAČKA
Kalkulačka
 
Spravcovia stránok: o. František FEDOR a Rudo SKLENÁR

©2012
WWW.krehlik.eu WEBmaster: Krehlík Ján st.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.11 sekúnd

Admin